Storgata 14- 18 i tidsskriftet Glass & Fasade

natt

Storgata 14-18


I tidsskriftet Glass og Fasade nr. 4 2015 er solavskjermingen i Storgata 14-18 omtalt. Arkitektens ønske har vært å tilstrebe en løsning som gir lyse lokaler selv når solskjermingen er aktivert. Fasaden på det avrundede hjørnebygget får en dynamisk skjerming i form av bevegelige glasslameller som er automatisk styrt og følger døgnets og årets rytme.

Les hele artikkelen her: http://issuu.com/membermediaas/docs/glass_fasade_0415