Storgata 14-16-18 -overlevering av ferdig bygg

overrekkelse

Storgata 14-16-18 -overlevering av ferdig bygg


15. september – 21 måneder etter byggestart – overrakte prosjekteier Stormgård AS kontorlokalene i Storgata 18 til leietaker Riksrevisjonen. Det var en høytidelig markering, med befaring av bygget, taler og gaveoverrekkelser. Representanter fra utførende entreprenør JM Norge AS og ØKAW Arkitekter var aktivt til stede!

281

232

280

246

256

270

274

277

hanne_olav

dobbel-hoyde-kunst

interior

tom_pk

trapp-glassrekkverk

paneler_-liten

dobbel-kunst_liten