Saga Terrasse / Detaljregulering

SagaAllè - 06102014 crop

Saga Terrasse


Et enstemmig kommunestyre i Ullensaker gikk 02.02.16 inn for vårt forslag til detaljregulering av Saga Terrasse.

ØKAW Arkitekter vant i Mars 2012 en arkitektkonkurranse for Jessheim Byutvikling AS.
Saga Terrasse består av 15 boligblokker med ca. 500-600 moderne boliger avhengig av leilighetsstørrelse.
Boligdelen er plassert på et hevet terrassedekke. Under terrassen ligger garasjeanlegget og i randsonen rundt plasseres utadvendte funksjoner som bidrar til å aktivisere gater og terrengplan rundt hele anlegget. De frodige gårdsrommene på terrassen får hver sine karakterer som Rognhagen, Eplehagen, Furutunet og Kirsebærlunden. Fra disse «høyt hevete» gårdsrom har beboere fri utsikt, et godt lysinnfall og trappeforbindelser til nærområdet rundt. Spesielt viktig er den visuelle kontakten med Jessheim sentrum tvers over jernbanesporene i vest, der en artikulert støyskjerm, utformet som et multimøbel, også ivaretar lydproblematikken. Slik er prosjektets «bakside» mot jernbanen vendt til å bli en attraktiv aktivitetsarena for barn og voksne. «Actiongata» har også direkte kontakt med Sagaparken og østre perrong. Prosjektet er sentralt plassert ved Jessheim stasjon.

Landskapsarkitekt er Grindaker AS Landskapsarkitekter MNLA og EIDSVOLL ARKITEKTEN v/Erik Ruud har ledet planarbeidet og fremmet planforslaget for prosjektet for tiltakshaver Jessheim Byutvikling AS.

Les mer her:
http://www.eub.no/nyheter/unisont-ja-til-atte-etasjer-ved-jernbanestasjonen
http://www.romeiendom.no/saga-terrasse

SagaTerrasse_detaljregulering_alternativ1_17_Page_02