PROSJEKTER

Campus interiør

CAMPUS ÅS

Drøbak Lehmanns brygge 2016

LEHMANNS BRYGGE

Campus Ås Campusplan

CAMPUSPLAN NMBU 2019- 2040

Jessheim Panorama

JESSHEIM PANORAMA

Kantine Aker Sykehus

KANTINE AKER SYKEHUS, BYGG 5

KAD Aker sykehus

KAD AKER SYKEHUS, BYGG 2 OG 3

Storgata 14_18

STORGATA 14-18

Legevakt Aker

LEGEVAKT AKER SYKEHUS, BYGG 4-10

Vikingtidsmuseet

VIKINGTIDSMUSEET

Byutvikling regulering

VISJON FLYTENDE BYUTVIKLING

Holmenkollen 2016

HOLMENKOLLEN NASJONALANLEGG

Holmenkollen Driftgarasje

MIDTSTULIA DRIFTSGARASJE

Yongsgate

YOUNGSKVARTALET

Mammografi Aker Sykehus

MAMMOGRAFI AKER SYKEHUS, BYGG 2

Byløft mulighetsstudie Tvedestrand

MULIGHETSSTUDIE TVEDESTRAND

Holmenkollen Rekrutteringsanlegg

MIDTSTULIA REKRUTTERINGSANLEGG

Saga Terrasse

SAGA TERRASSE

Livsvitenskap

LIVSVITENSKAPSSENTER

Karl Johan

KARL JOHANSGATE 6 B m/flere

Munch

MUNCH 2013

bodoradhus

BODØ RÅDHUS

Gangbro glommakart

GANGBRO GLOMMA

Sandvika.scene.crop

SCENE SANDVIKA

saga senter

SAGA SENTER

Campus Ås delområde øst

CAMPUS ÅS OMRÅDE ØST OG NORD

Byplanvisjon Jessheim

BYPLANVISJON JESSHEIM

Campus Ås helhetsplan

HELHETSPLAN UMB 2010-2100

Bro Flekkefjord

GANGBRO FLEKKEFJORD

Midtstubakken

MIDTSTUBAKKEN

Rosenkrantz

ROSENKRANTZGATE 16/18

Anne Maries vei

ANNE MARIES VEI 12B

Instrumentutstilling

PERMANENTEN

hotell ornen

HOTELL ØRNEN

asak

ASAK SKOLE

ISL

FORSVARETS LEDELSESBYGG

Voyenenga

VØYENENGA UNGDOMSSKOLE

radium sykehotell

SYKEHOTELL RADIUMHOSPITALET

p-hus_ullevaal

PARKERINGSHUS ULLEVÅL SYKEHUS

Damsgardsundet

GANGBRO DAMSGÅRDSUNDET

bro sandvika

GANGBRO SANDVIKA

Nasjonalbibliotek

NASJONALBIBLIOTEKET

Hoyskole_Akershus

HØYSKOLEN I AKERSHUS

ukm-butikk

HISTORISK MUSEUM

hytte heggenes

HYTTE HEGGENES

OE2

OE2 GENERASJONSBOLIG

Barnesenter_Ullevaal

BARNESENTERET ULLEVÅL SYKEHUS

L6

LABORATORIEBYGG L6

LYSGaRDSBAKKEN

LYSGÅRDSBAKKENE HOPPANLEGG

fakkelmann

FESTIVALELEMENTER OL 1994

multikonsult

HOVEDKONTOR MULTICONSULT AS

Kreditkassen

HOVEDKONTOR KREDITKASSEN

Lab_Ulleval

LABORATORIEBYGGET ULLEVÅL

ØKAW ARKITEKTER AS ©