FLYTENDE BYUTVIKLING -Boliger på svai

Bygg uten grenser

Byutvikling – til lands og til vanns. Pressemelding 07.05.15


Klimaendringene øker risikoen for flom og oversvømmelser. Havnivået kan stige opp mot en meter i ulike regioner fram mot år 2100. På samme tidspunkt anslår FN at verden vil være befolket av over 10 milliarder mennesker. Havene stiger, stormflod blir stadig vanligere, befolkningen øker og boligprisene i storbyer stiger til himmels. Løsningen kan være flytende bydeler på betongkonstruksjoner i forlengelse fra land.
Arkitekt Tom Wike i ØKAW AS Arkitekter har utarbeidet ideskisser for hvordan Oslo eller andre norske byer kan vokse til vanns. Skissene viser en flytende bydel med kontorer, servicetjenester, parker og boliger. Enheter som kan kobles sammen og skape nye bærekraftige og fleksibel bysamfunn nært knyttet til annen infrastruktur. Kort sagt en kortreist byutvikling.
ØKAW AS Arkitekter deltar i et stort internasjonalt arbeid i regi av fib med tittelen «Concrete structures in marine environment». fib (International Federation for Structural Concrete) er en global non-profit organisasjon som arbeider for å videreutvikle teknikk, lønnsomhet, estetikk og miljøegenskaper for betongkonstruksjoner. Dette prosjektet er ledet av Dr Techn Olav Olsen AS som er et helnorsk selskap som i sin tid var med å utvikle de første norske flytende oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Selskapet er i dag involvert i en rekke prosjekter rundt om i verden som involverer flytende konstruksjoner. Ved å overføre den kunnskap de har bygget opp i offshoremarkedene, ønsker selskapet å bidra til framtidsrettet og klimatilpasset byutvikling.
Denne trenden er for lengst kommet til oss i Norge. Park-i-sjø-anlegget i Oslo ble støpt i betong i Fredrikstad og fløtet inn til Oslo der det ligger fortøyd ved Sørenga-utstikkeren. Dette er et godt eksempel på byutvikling til vanns.

Noen av våre mål er å sikre en bærekraftig byutvikling ved at byene bygges høyere, tettere og nær trafikknutepunkter sier Jan Eldegard, leder av Byggutengrenser som er et organ i mur og betongbransjen. Vi må også ha høy sikkerhet mot brann og andre ulykker og vi jobber for å utnytte ubrennbare og robuste løsninger i mur og betong.
Vi tror behovet for å trekke ut i vannet er en trend som vil bli stadig sterkere med årene.
Teknisk Ukeblad ga i en artikkel 26. april flere eksempler på hvordan innovative planer for flytende bydeler utvikles på flere steder i verden. Der antyder Dr. Techn. Olav Olsen at flytende byutvikling vil ha en tomtepris på rundt 10.000 til 20.000 kroner kvadratmeteren.
Et eksempel som nevnes i denne sammenhengen er planene om en ny flytekai i Longyearbyen på tilsammen 10.000 kvadratmeter, som skal løse mange utfordringer for den arktiske byen. Det finnes ikke stabile masser i Longyearbyen, det meste holdes sammen av permafrosten. Faste masser og stein må derfor importeres fra fastlandet. Og da kan like godt hele havnen produseres på fastlandet og slepes på plass i sommerhalvåret.
Flytende betongløsninger er grunnlaget for mange av konstruksjonene i Nordsjøen. Tiden er nå inne for å ta denne teknologien i bruk i byutvikling -sier Eldegard. Nye flytende bydeler kan kobles sammen og skape bærekraftige og fleksible samfunn med høy sikkerhet. Fremtiden meisles altså ikke ut- den støpes.

Byggutengrenser
Daglig leder Jan Eldegard
Mobil 911 79 109
Epost: jan@byggutengrenser.no
www.byggutengrenser.no

Bolig på Svai_2

natt

mal bilder enkelt prosjekt

Bolig på Svai 3

Bolig på Svai 5

Bolig på Svai 4

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4