NYHETER

Campus Ås. Tett bygg beskrivelse og tegninger.

Campus modell 1 2015

Campus Ås Samlokaliseringsprosjektet


Tett bygg tegninger og beskrivelse er oversendt Statsbygg inneværende uke, ca. 27.000 m2 fasade og ca. 25.000 m2 takareal.

LES MER

Gangbro Griniveien konseptvalgutredning levert

Alt_1_bil Bro Griniveien

Gangbro Griniveien. Alternativ 1, Stålbru med komposittdekke.


Konseptvalgutredning levert Bærum kommune Desember 2015. En ski- og gangbru skal etableres over Griniveien mellom Nordveien og Listuveien. Griniveien ...

LES MER

Storgata 14- 18 i tidsskriftet Glass & Fasade

natt

Storgata 14-18


I tidsskriftet Glass og Fasade nr. 4 2015 er solavskjermingen i Storgata 14-18 omtalt. Arkitektens ønske har vært å tilstrebe en løsning som gir lyse lokaler ...

LES MER

Rammetillatelse Aurland Handelshus

Aurland for hjemmesiden

Aurland Handelshus


Det er gitt Rammetillatelse fra Aurland kommune 27.08.15 til Aurland Handelshus.

LES MER

Rammetillatelse Jessheim Panorama

Trondheimsveien Jessheim Panorama

Jessheim Panorama


Det er gitt Rammetillatelse fra Ullensaker kommune 17.07.15 til Jesseim Panorama.

LES MER

Rammetillatelse Lehmanns brygge Drøbak

Drøbak Lehmanns brygge

Lehmanns brygge Drøbak


Det er gitt Rammetillatelse fra Frogn Kommune 29.06.15 til Lehmanns brygge Drøbak.

LES MER

Fremtidensby

Fremtidensby boliger på Svai 2015

Flytende boliger i Oslofjorden


Artikkel fra innstikk i Finansavisen 30.06.15. Se mer på Fremtidensby.no

LES MER

Ny daglig leder i ØKAW Arkitekter

Maisey

Margrethe Maisey er valgt som ny daglig leder i ØKAW Arkitekter.


LES MER

Rammetillatelse Campus Ås

Campus modell 1 2015

Campus Ås Samlokaliseringsprosjektet


Det er gitt Rammetillatelse fra Ås Kommune til Campus Ås Samlokaliseringsprosjektet.

LES MER

JESSHEIM PANORAMA

Trondheimsveien Jessheim Panorama

Jessheim Panorama kontrakt


ØKAW Arkitekter har fått kontrakt på detaljprosjektering av Jessheim Panorama. ØM Fjeld AS er entrepenør og forventet ferdigstillelse bygg er mars 2017.

LES MER

ØKAW ARKITEKTER AS ©