Grunnsteinsnedleggelse Campus Ås

Campus modell 1 2015

Campus Ås Samlokaliseringsprosjektet


Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale la mandag 9. mai ned grunnsteinen for det nye Veterinærbygget på Campus Ås.

http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/Campus-As/

https://www.nmbu.no/aktuelt/node/27452

http://www.vetinst.no/Nyheter/Grunnsteinen-er-lagt-ned

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grunnsteinen-er-lagt-for-ny-veterinarbygning-pa-as/id2499811/