Gangbro Griniveien konseptvalgutredning levert

Alt_1_bil Bro Griniveien

Gangbro Griniveien. Alternativ 1, Stålbru med komposittdekke.


Konseptvalgutredning levert Bærum kommune Desember 2015. En ski- og gangbru skal etableres over Griniveien mellom Nordveien og Listuveien. Griniveien markerer et skille mellom bebygd landskap på sydsiden og jordbrukslandskapet og Bærumsmarka på nordsiden. Ingeniør på prosjektet er Dr. techn. Olav Olsen AS og landskapsarkitekt er Grindaker AS Landskapsarkitekter.