Fremtidensby

Fremtidensby boliger på Svai 2015

Flytende boliger i Oslofjorden


Artikkel fra innstikk i Finansavisen 30.06.15. Se mer på Fremtidensby.no