Campus Ås. Tett bygg beskrivelse og tegninger.

Campus modell 1 2015

Campus Ås Samlokaliseringsprosjektet


Tett bygg tegninger og beskrivelse er oversendt Statsbygg inneværende uke, ca. 27.000 m2 fasade og ca. 25.000 m2 takareal.