Campus Ås. Film fra byggeplass.

Campus Ås Samlokaliseringsprosjektet. Her er en fersk film som viser byggeplassen.