Byggeplassbilder ØKAW Arkitekter februar 2016

TLauluten__T5B0894_72dpi_kreditert

Stor aktivitet på byggeplassene


Montasje av limtre og glassfasader, grunnarbeider og støping er noe av det spennende som skjer på våre byggeplasser om dagen.

TLauluten__T5B0874_72dpi_kreditert
Storgata 14-18

TLauluten__DSF9973_72dpi_kreditert
Campus ÅS Samlokaliseringsprosjektet

TLauluten__DSF9978_72dpi_kreditert
Campus ÅS Samlokaliseringsprosjektet

Jessheim Panorama
Jessheim Panorama

sdr
Aurland Handelshus