Aurland Handelshus – montasje av limtre

AH_limtre_05

Aurland Handelshus


Montasjen av limtre er godt i gang på Aurland Handelshus.

Bærekonstruksjonen tar utgangspunkt i eksisterende betongkonstruksjoner fra Samvirkelaget som stod på tomten. Tre saltak spenner ut fra denne og avsluttes med en skrå fasade mot torget.

AH Bygg er utførende, og limtrekonstruksjoner er prosjektert i samarbeid med Moelven som står for leveransen.

AH_limtre_01
Butikken sett fra torget

AH_limtre_02
Møte med skrå fasade. Konstruksjoner er adskilte med trykkstag i metall. Topp av sperrer er skråskåret for å kunne ta åser i vinkel.

AH_limtre_03
Utkragede åser for takoverbygg mot torget.

AH_limtre_04
Takstoler mot Vangen.

Model
Perspektiv hovedkonstruksjon (ill. Moelven)