Aurland Handelshus åpner tilbygget

Spar apning ny del 01

Aurland Handelshus


Aurland Handelshus åpner sin nye butikkdel mandag 02. mai. Det vil da være en mindre butikk i disse lokalene i påvente av oppussing av eksisterende butikk som vil pågå til 01. juni.

Spar apning ny del 02

Spar apning ny del 03

Spar apning ny del 05

Spar apning ny del 06