Nominasjon til Årets Trebyggeri pris

TLauluten__DSF9903_72dpi_kreditert

Ås Gård, Senter for husdyrforsøk er ett av tre prosjekter som er nominert til Årets Trebyggeri pris. Nyréns Arkitektkontor fra Stockholm og ØKAW Arkitekter har vært involvert i planleggingen av det nye SHF.


Årets Trebyggeri 2015 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2015.

1. premie er en treskulptur til byggherren med diplom til arkitekt og rådgiver.

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc.

Kriterier for bedømning:
• Innovativ og/eller spennende trebruk
• Høy arkitektonisk kvalitet
• Energieffektivitet
• Arealeffektivt og økonomisk byggeri
• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
• Bidratt til leverandørutvikling

Utdeling av prisen og arbeidet knyttet til dette skjer i et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no.

Les om prisen her:
http://www.bygg.no/article/1266281?image=dp-image65014-1266284

TLauluten__DSF9844-HDR_72dpi_kreditert