ÅPNING AV KANTINE

TLauluten__T5B3063_WEB-72dpi

Åpning av nyetablert kantine på Aker Sykehus


19. Oktober var det klart for åpning av den nye kantinen i bygg 5 på Aker sykehus. Den høstet lovord og begeistring blandt brukere, ansatte og oppdragsgiver.
Kantinen er åpen for ansatte, pasienter og pårørende.

Kantine Aker Sykehus