Ankomstsenter Østfold

20151008_163257

Ankomstsenter Østfold


Bakgrunn for Tiltaket:
UDI ivaretar Norges internasjonale forpliktelser knyttet til den akutte flykningestrømmen som har oppstått med bakgrunn i konfliktområdene blant annet i Syria og Afganistan. Ankomstsenter Østfold er flyktningenes første møte med Norge for klarering og dokumentasjon av sikkerhet, identifikasjon og helse.

Byggets anatomi, egnethet og lokalisering:
Ankomstsenteret ligger ved E6 i Råde kommune. Bygningen er et tidligere forretningsbygg fra 80-tallet med store søylefrie arealer. Innenfor rammene av det eksisterende bygget skal livsnødvendige funksjoner ivaretas for kortvarig opphold. ØKAW Arkitekter bistår ÅF-Consult med arkitektfaglig prosjektering av byggningsmassen til dette formålet.

Se bygget i 3D PDF her:
2015-11-27-UDI-3D

UTVIKLINGSPLAN_NABOVARSEL_11112015